Corpus of Estonian CERF-graded Coursebook Texts

View resource name in all available languages

Eesti keele õpikute korpus A1–C1

Sisaldab A1, A2, B1, B2 ja C1 keeleoskustasemega eesti keele õppijatele suunatud õpikute materjali. Korpuses on u 500 000 sõnet ning korpuses on märgendatud tekstiüksused <text> (enamasti eristatakse harjutust, sõnavaraplokki ja suuremat seotud teksti), tekstilõigud <paragraph> (ühel real asuv tekst), laused <sentence> ja osalaused <clause>. Korpus on morfoloogiliselt märgendatud.

Korpuses on kaheksa õpikut:
1. Pesti, M., Ahi, H. (2015). E nagu Eesti: eesti keele õpik algajatele. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus.
2. Kitsnik, M., Kingisepp, L. (2002). Avatud uksed: eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele: õpperaamat. Tallinn: TEA Kirjastus.
3. Kitsnik, M. (2012). Eesti keele õpik: B1, B2. Tallinn: M. Kitsnik.
4. Pesti, M., Ahi, H. (2015). Eesti keele õpik A1. Tallinn: Justiitsministeerium.
5. Pesti, M., Ahi, H. (2012). Eesti keele õpik A2. Tallinn: M. Pesti.
6. Pesti, M., Ahi, H. (2015). Eesti keele õpik B1. Tallinn: Justiitsministeerium.
7. Sooneste, M. (2007). Eesti keele õpik: vene õppekeelega gümnaasium: kesk- ja kõrgtase. Tallinn: Varrak.
8. Rammo, S., Teral, M., Klaas-Lang, B., Allik, M. (2012). Keel selgeks!: eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: Avita.

You don’t have the permission to edit this resource.