Fenno-ugrica

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073056

Fenno-ugrica is the National Library of Finland’s digital collection of Finno-Ugric publications. The Fenno-ugrica collection includes monograph publications in Ingrian, Veps, Mari (Hill Mari and Meadow Mari) and Mordvinic (Erzya and Moksha) languages and newspapers in Mari and Mordvinic languages from the 1920s and the 1930s. All in all, the collection consists of more than 120 monographs and nearly 20,000 pages of newspapers.

The material of Fenno-ugrica has been produced by the National Library of Finland in the Digitisation Project of Kindred Languages, which is a part of Language Programme of Kone Foundation. The material Fenno-ugrica collection belongs to the collections of the National Library of Russia (St. Petersburg), where the publications have been digitised. The digitised content of this collection is published based on the research on copyrights, which was conducted by Moscow-based copyright organization, National Library Resource.

Within the Digitisation Project of Kindred Languages, the National Library of Finland has developed an open source code OCR editor that enables the editing of machine-encoded text for the benefit of linguistic research. Permissions for the editing of the material of Fenno-ugrica will be granted mainly for the researchers of Fenno-Ugric languages and the permissions will be administrated by the Digitisation Project of Kindred Languages.

View resource description in all available languages

Kansalliskirjaston Fenno-ugrica on suomalais-ugrilaisten julkaisujen digitaalinen kokoelma. Kokoelma koostuu 1920- ja 1930-luvuilla julkaistuista inkeroisten, vepsän-, marin- (vuori- ja niittymari) ja mordvankielisistä (ersä ja mokša) monografioista sekä marin- ja mordvankielisistä sanomalehdistä. Yhteensä digitoituja monografianimekkeitä on yli 120 ja sanomalehtisivuja noin 20 000.

Fenno-ugrican aineisto on tuotettu Kansalliskirjaston toteuttamassa Sukukielten digitointiprojektissa, joka on Koneen Säätiön rahoittaman Kieliohjelman osahanke. Kokoelman aineisto sijaitsee Venäjän Kansalliskirjastossa Pietarissa, missä aineisto myös digitoitu. Aineistoa koskevia tekijänoikeuksia on selvitetty yhdessä moskovalaisen National Library Resourcen kanssa.

Kielentutkijoiden käyttöön on Sukukielten digitointiprojektissa tuotettu myös vapaa lähdekoodin OCR-editori, jonka avulla Fenno-ugrican teosten konetunnistettua tekstiä voidaan korjata ja muokata. Käyttöoikeuksia Fenno-ugrican aineistojen muokkaamiseen myönnetään ensisijaisesti suomalais-ugrilaisten kielten tutkijoille ja käyttöoikeuksien hallinnoidaan Kansalliskirjaston Sukukielten digitointiprojektissa.

You don’t have the permission to edit this resource.