Finland-Swedish Text Corpus (UHLCS)

View resource name in all available languages

Suomenruotsin tekstikokoelma (UHLCS)

Finlandssvensk textkorpus (UHLCS)

FISCFSTC

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014032621

The corpus is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland (taito-shell.csc.fi, access rights instructions: http://www.kielipankki.fi/access).

The corpus contains modern written Swedish texts published in Finland (1990s). The kernel corpus is accompanied by a minor section on spoken language. The Finland Swedish Text Corpus is a part of the UHLCS corpus collection.

UHLCS has many different IPR holders. Should you have any questions regarding the collection, please contact Pirkko Suihkonen (suihkonen.pirkko@gmail.com).

License details: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20150304123

Detailed information: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014060211

The purpose of the resource use must be outlined in a research plan.

View resource description in all available languages

Aineisto on saatavilla Kielipankin sovelluspalvelimella (taito-shell.csc.fi, käyttöoikeuksien hakemisesta ks. https://www.kielipankki.fi/kayttajaksi/).

Korpus sisältää Suomessa julkaistua kirjoitettua ruotsin kieltä 1990-luvulta. Korpukseen liittyy myös pieni puhutun ruotsin osio. Suomenruotsin tekstikorpus kuuluu UHLCS-korpuskokoelmaan.

UHLCS:llä on monta eri omistajaa. Kokoelmaan liittyvistä asioista voi tiedustella Pirkko Suihkoselta (suihkonen.pirkko@gmail.com).

Lisenssitiedot: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20150304123


Kielivaran käyttötarkoitus tulee määritellä tutkimussuunnitelmassa.

You don’t have the permission to edit this resource.