Petra Papyri

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730115

Greek-language papyrus archive dating from the 6th century AD, found in carbonized state at Petra, Jordan. Contains documentary texts related mainly to the legal and fiscal affairs of a well-off local family. Partly published. Ongoing research divided between two teams, one at the University of Helsinki, the other at the University of Michigan.

View resource description in all available languages

Eteläisen Jordanian Petrasta löytyi hiiltyneitä papyruksia vuonna 1993. Amerikkalaisen Lähi-Idän tutkimuskeskuksen ( American Center of Oriental Research) arkeologit kaivoivat 1990-luvun alussa Petran keskustasta esiin suuren bysanttilaisen kirkon rauniot. Kirkon pienestä varastohuoneesta arkeologit löysivät tulipalossa hiiltyneitä papyruksia, jotka ovat peräisin 500-luvulta jKr. Helsingin yliopiston papyrustyöryhmä konservoi papyrukset luettavaan muotoon Ammanissa 1994—95. Kreikaksi kirjoitetut asiakirjat käsittelevät erään Theodoros Obodianoksen pojan ja hänen sukunsa omaisuutta Petrassa ja sen lähiympäristössä. Tekstien julkaisutyötä tekevät Helsingin yliopiston ja Michiganin yliopiston työryhmät. Ensimmäinen julkaisu, The Petra Papyri I, joka sisältää 16 asiakirjaa, ilmestyi 2002. Yksi Petran hiiltyneistä papyruksista mainitsee ylipappi Aaronin talon. Tästä maininnasta saivat alkunsa Aaronin vuoren arkeologiset kaivaukset.

You don’t have the permission to edit this resource.