Text-to-Speech Synthesis for Estonian

View resource name in all available languages

Eestikeelne kõnesüntees

TTS for Estonian is corpus based system that uses diphones, formants, unit selection and statistical parametres for various speech models.

View resource description in all available languages

Kõnesünteesikeskkond koondab endas eesti keele tekst-kõne sünteesi erinevaid variante, rakendusi, liideseid ja muid materjale, mis sünteesimiseks on loodud. Kuulata saab erinevaid eestikeelseid sünteeshääli ning neid ka alla laadida. Samuti saab alla laadida sünteesi kasutavaid rakendusi nii nutitelefonidele kui ka arvutitele.

You don’t have the permission to edit this resource.