The additional card index of Lithuanian dictionary

View resource name in all available languages

Lietuvių kalbos žodyno papildymų kartoteka

LDvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno" tomų parašyta panaudojus apie 4,5 mln. kortelių. Atskirą „Lietuvių kalbos žodyno" kartotekų fondo dalį sudaro Papildymų kartoteka. Pagal apytikrius skaičiavimus, ją sudaro apie 0,7 milijono kortelių. Į ją įeina žodžiai, užrašyti jau iš spaudos išėjus atitinkamų raidžių „Lietuvių kalbos žodyno" tomams.

Pagal programą „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje" sukurtoje „Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje" šiuo metu viešai prieinama didžioji dalis šios kartotekos duomenų, t. y. A-K, L, S, T-Z raidžių žodžių užrašymai: galima rasti duomenų apie Žodyno šaltinius, žodžių rinkėjus, žodžių užrašymo vietas, pateikėjus ir kt.

You don’t have the permission to edit this resource.