The Dictionary of Foreign Words

View resource name in all available languages

Võõrsõnade leksikon

The lexicon contains 33,000 widespread words of plainly foreign origin, including citations, incompletely adapted loanwords, abbreviations, maxims and expressions. The lexicon provides information on the orthography, inflection, semantics and etymology of the words; for many unadapted foreign words the pronunciation is given, both audio and written; the understanding and use of the words is facilitated by labels and cross-references.


Vääri, Eduard; Kleis, Richard; Silvet, Johannes; Paet, Tiina; Rehemaa, Tuuli (2012). Võõrsõnade leksikon [The Dictionary of Foreign Words]. Tallinn: Valgus.

View resource description in all available languages

Sisaldab 33 000 levinumat võõrsõna, tsitaatsõna, laensõna, lühendit, sententsi ja väljendit. See on esimene eestikeelne võõrsõnakogu, mis esitab morfoloogilise info: käänamise ja pööramise ning muuttüübid. Võrreldes varasemate väljaannetega on lisatud uusi sõnu, uuendatud seletusi ning täpsustatud sõnade etümoloogiat.


Vääri, Eduard; Kleis, Richard; Silvet, Johannes; Paet, Tiina; Rehemaa, Tuuli (2012). Võõrsõnade leksikon. Tallinn: Valgus.

You don’t have the permission to edit this resource.