The Explanatory Dictionary of the Estonian Language

View resource name in all available languages

Eesti keele seletav sõnaraamat EKSS 2009

The biggest dictionary of the Estonian language, which covers Estonian standard language as a whole, including spoken language and special languages.

View resource description in all available languages

Suurim eesti keele sõnaraamat, mis hõlmab kogu eesti kirjakeelt, k.a kõnekeelt ja oskuskeelt. Oma tüübilt on sõnaraamat kirjeldav (deskriptiivne), mitte normiv (preskriptiivne).

You don’t have the permission to edit this resource.