The Finnish Dialect Syntax Archive

View resource name in all available languages

Lauseopin arkiston murrekorpus

LA-murre

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014052716

http://islrn.org/resources/405-788-462-779-0

The corpus is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland (Korp: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014052715; LAT: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-1001100111532) under the licence CC BY ND 4.0.

The corpus consists of 142 recordings, all interviews, and the associated annotation files (XML, EAF and TextGrid). Excluding the interviewers' lines, the material can be searched with keywords, part-of-speech tags and morphosyntactic annotations through Korp. The transcripts have been coarsely aligned with the sound files, and the sentences in Korp include direct links to the corresponding portions of the audio. It is possible to browse, download and listen to the audio and annotation files in the LAT system.

More information:
https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/KielipankkiAineistotLAmurre
http://syntaxarchives.suo.utu.fi/Aineisto/
http://syntaxarchives.suo.utu.fi/

View resource description in all available languages

Korpus on saatavilla Kielipankissa (Korp: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014052715; LAT: http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-1001100111532) lisenssillä CC BY ND 4.0).

142 äänitteestä ja niihin liittyvistä XML-, EAF- ja TextGrid-muotoisista annotaatiotiedostoista koostuva korpus. Haastattelijan puhetta lukuunottamatta aineistosta voidaan tehdä Korp-palvelussa hakuja hakusanoituksen, sanaluokan sekä morfosyntaktisen annotaation pohjalta. Litteraatit on karkeasti kohdistettu äänitiedostoihin, ja Korpissa olevista virkkeistä/puhunnoksista on suorat linkit vastaaviin kohtiin äänitteissä. LAT-palvelun kautta voi myös selata, ladata ja kuunnella äänitiedostoja ja annotaatioita.

You don’t have the permission to edit this resource.