The Suomi 24 2001-2014 (Sample) Corpus

View resource name in all available languages

Suomi 24 2001-2014 (näyte) -korpus

Suomi24 2001-2014

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015120101

The corpus is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland (korp.csc.fi), http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015113001

The corpus contains some of the discussion forums of the Suomi24 online social networking website from 2001 to 2014 (all the discussion forums of Suomi24 can be found in the Suomi 24 Sentences Corpus, see http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015091701). Scrambled sentences or paragraphs of this sample corpus are publicly available in Korp (http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015113001) with a CC BY license.

View resource description in all available languages

Aineisto sisältää vain osan Suomi24-keskustelupalvelun keskusteluista vuosilta 2001–2014; kaikki keskustelut ovat mukana korpuksessa Suomi 24 virkkeet, ks. http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015091701

Korpissa (http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015113001) on mahdollista hakea tiettyjä sanoja, sanojen yhdistelmiä tai kieliopillisia rakenteita edustavia esimerkkivirkkeitä tai -kappaleita, joista näkyy etsitty kohde ja sen rajallisena ympäristönä se kommentti, jossa ilmiö esiintyy. Lisenssi: CC BY.

You don’t have the permission to edit this resource.