The Virtual Electronic Heritage System

View resource name in all available languages

Virtuali elektroninio paveldo sistema

VEPS

The Virtual Electronic Heritage System (VEPS) is an enormous wealth of digital objects, created under the governance of the Lithuanian cultural heritage digitization, digital preservation and access strategy. VEPS portal provides quick and convenient access to thousands of works for all who are interested in art, books, newspapers, manuscripts, maps, sound recordings. All this together creates an unique, rich and vivid panorama of Lithuanian cultural heritage.

Integral Thesaurus of historical places, personal names and historical chronology is deployed in VEPS. It serves not only as a rich knowledge base, but also as an effective tool for semantic search of Virtual Eelectronic Heritage System.

View resource description in all available languages

Virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS) yra milžiniškas skaitmeninis lobynas, kuriamas pagal Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją. VEPS portalas visiems besidomintiems šiuo lobynu užtikrina greitą ir patogią prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų. Visa tai kartu sukuria unikalią, turtingą ir vaizdingą Lietuvos kultūros paveldo panoramą.

VEPS yra įdiegtas Vientisas istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauras, kuris yra ne tik turtinga žinių bazė, bet ir efektyvus semantinės paieškos įrankis Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje.

You don’t have the permission to edit this resource.