Corpus of Colloquial Erzya

View resource name in all available languages

Ersän puhekielen korpus

colloquial-erzya

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073034

The corpus contains three transcribed interviews from Kosogor and one sample from Mokshalej. The interviews were done in 1991. The interviews have been annotated with ELAN.

View resource description in all available languages

Korpus sisältää kolme litteroitua haastattelua Kosogorista ja yhden näytteen Mokshalejista. Haastattelut on tehty vuonna 1991. Korpuksen litteraatit kohdistettiin äänitiedostoihin ELANilla.

You don’t have the permission to edit this resource.