Dictionary of Old Literary Finnish

View resource name in all available languages

Vanhan kirjasuomen sanakirja

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201411262

The Dictionary of Old Literary Finnish presents from the point of view of both meaning and usage as exhaustively as possible all the words of the Finnish literary sources from 1543-1810.
This language resource was published on 21st November 2014 and is to be continuously updated.
The Dictionary of Old Literary Finnish is the product of a joint project between the Institute for the Languages of Finland and the Kone Foundation.

View resource description in all available languages

Vanhan kirjasuomen sanakirja (VKS) esittää mahdollisimman tyhjentävästi sekä merkityksen että käytön kannalta kaikki vanhan kirjasuomen aikaisissa (1543–1810) lähteissä esiintyvät sanat.
Jatkuvasti päivitettävä sanakirja julkaistiin 21.11.2014.
Sanakirjaa tehdään Kotimaisten kielten keskuksen ja Koneen Säätiön yhteishankkeena.

You don’t have the permission to edit this resource.