Information in Sign Language on Municipal Services in the Helsinki Region

View resource name in all available languages

Tietoa Helsingin seudun kaupunkien palveluista viiittomakielellä

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073023

http://islrn.org/resources/292-487-360-486-6

Information available also in Finnish and Finland Swedish sign language on municipal services in the Helsinki region (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen), e.g. on social and health services, education, public transport, environmental services and leisure time activities.

View resource description in all available languages

Tietoa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten peruspalveluista, kuten sosiaali- ja terveyspalveluista, koulutuksesta, joukkoliikenteestä, ympäristöpalveluista ja vapaa-ajan vietosta.

You don’t have the permission to edit this resource.