The Dictionary of the Hiiu Dialect

View resource name in all available languages

Hiiu sõnaraamat

This is the first ever dictionary of the Hiiu vernacular. Its 6300 entry words include the core vocabulary as well as dialect words from every subdialect spoken on the island of Hiiumaa. As the specifics of the Hiiu tongue are mainly manifested in its phonetics the dictionary provides the vernacular pronunciation of common words as well. The entries also give sentence examples with reference to their source parish.

View resource description in all available languages

Sõnastik kuulub Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja ja on maailma esimene hiiu keele sõnaraamat. See sisaldab 6300 märksõna ning esitab hiiu keele põhisõnavara ja murdesõnu kõigist Hiiumaa murrakutest. Kuna hiiu keele omapära tuleb esile eeskätt tema häälikulises küljes, siis on sõnastikus näidatud ka üldtuntud sõnade puhul nende hiiupärast hääldust. Samuti on märksõnade juures näitelaused koos viitega kihelkonnale, kust näide on kirja pandud.

You don’t have the permission to edit this resource.