CLT Toolkit

CLTtoolkitCLTtoolkit

A set of mutually and externally compatible state-of-the-art open source LT tools and accompanying linguistic resources.

View resource description in all available languages

CLT Toolkit är en samling av språkteknologiska verktyg med tillhörande språkresurser. Verktygen är ömsesidigt kompatibla och fritt tillgängliga med öppen källkod.

You don’t have the permission to edit this resource.