The Archive of Estonian Dialects and Finno-Ugric Languages (EMSUKA) of the Institute of the Estonian Language

View resource name in all available languages

Eesti Keele Instituudi eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiiv EMSUKA

This is the world´s biggest collection of Estonian dialect usage. It contains sound recordings as well as written records of Estonian dialects, Finno-Ugric languages and expatriate Estonian.

View resource description in all available languages

Eesti Keele Instituudi eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiiv on maailma suurim eesti murdekeelt kajastav kogu. Arhiivis leidub nii salvestatud kui ka kirja pandud materjale eesti murrete, soome-ugri keelte ja väliseesti keele kohta.

You don’t have the permission to edit this resource.