The Estonian-Udmurt Dictionary

View resource name in all available languages

Eesti-udmurdi sõnaraamat

Эстон-удмурт кыллюкам

The first ever Estonian-Udmurt dictionary. It contains ca 10,000 entry words and is innovation-oriented; namely, in absence of an Udmurt equivalent, the authors suggest one of their own invention. Also, there are remarkably many words from Udmurt dialects.

View resource description in all available languages

Esimene eesti-udmurdi sõnaraamat. Sisaldab u 10 000 märksõna ja on keeleuuenduslik: udmurdikeelsete vastete puudumisel pakuvad autorid eestikeelsele sõnale omapoolse võimaliku vaste. Sõnaraamatu eripäraks on ka udmurdi murdesõnade rohkus.

Кыллюкамын ог 10 000 кыл. Со чакламын удмурт кылэн но лулчеберетэн тунсыкъяськись эстонъёслы но эстон кылэз дышетӥсь удмуртъёслы. Трос кулэзэ ӵектэ кыллюкам кылысь кылэ берыктӥсьёслы.

You don’t have the permission to edit this resource.