The Long Second Corpus: LONGitudinal Classroom Data about Children’s Development in Finnish as a SECOND Language

View resource name in all available languages

Long Second -korpus: Suomen kielen kehittyminen alakoulun valmistavalla luokalla

Long Second

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2015031801

The data of Long Second were videoed twice-weekly in a recently immigrated children’s preparatory class. The videoing lasted for one school year, from September to May, in a primary school in Helsinki area. The main participants’ mother tongues were Estonian and Russian – representing the largest linguistic minorities in Finland – but also Kurdish, Latvian, Macedonian and Portuguese were spoken in the classroom during the year. The data include also interviews with the main participants and the teachers.

There are seven distinctive features in the Long Second data:
1) naturalism
2) longitudinality and density
3) multimodality
4) multipartial and simultaneous communication
5) the age of the participants (7–12)
6) multilingualism for the sake of recent immigration
7) focusing on Estonian and Russian speaking learners of Finnish

The corpus will be made available in LAT (https://lat.csc.fi).

View resource description in all available languages

Oppijansuomen Long Second -aineisto on yhden lukuvuoden aikana helsinkiläisen alakoulun valmistavassa luokassa kahdesti viikossa videoitu monikielinen luokkahuoneaineisto. Videoidun alakoululuokan pääosallistujat edustavat lähisukukieltämme viroa ja kielinaapuriamme venäjää, mutta aineistossa esiintyy myös kurdin-, makedonian-, latvian- ja portugalinkielisiä lapsia. Pääosallistujille tehtiin videointijakson lopuksi toukokuussa 2012 yksilöhaastattelut, jotka on myös videoitu. Lisäksi aineistoon kuuluu lapsille tehdyt sosiometriset mittaukset (syksyllä 2011 ja keväällä 2012) sekä kahden opettajan haastattelut keväältä 2012.

Suomea oppivien lasten luonnollisessa ryhmätilanteessa tuottaman puheen saattaminen pitkittäistutkimuksen korpukseksi on uraauurtava hanke. Long Second -aineiston erottaa muista oppijansuomen korpuksista seitsemän erityispiirrettä: 1) naturalistinen pienryhmäluokkatilanne, 2) pitkittäisyys ja tiheys, 3) multimodaalisuus, 4) monenkeskisyys ja samanaikaisvuorovaikutus, 5) osallistujien ikäjakauma (7–12), 6) osallistujien maahanmuuton äskettäisyys ja siihen liittyvä monikielisyys sekä 7) keskittyminen viron- ja venäjänkielisiin suomenoppijoihin.

Korpus julkaistaan LATissa (https://lat.csc.fi).

You don’t have the permission to edit this resource.