The Newspaper and Periodical Corpus of the National Library of Finland, Kielipankki Version

View resource name in all available languages

Kansalliskirjaston sanoma- ja aikakauslehtikokoelma, Kielipankki-versio

KLK

ID:

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201405276

The corpus is available in Kielipankki - the Language Bank of Finland (korp.csc.fi), http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201405275 and http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014091901. Short fragments, e.g. sentences or paragraphs, can be accessed publicly in Korp.

A corpus of Finnish and foreign newspapers and magazines starting from 1820, compiled by the National Library of Finland.

List of the Finnish newspapers and magazines: https://kitwiki.csc.fi/twiki/pub/FinCLARIN/FinClarinAineistoFNC1/lehdet.pdf.

List of the newspapers and magazines published in Swedish: https://kitwiki.csc.fi/twiki/pub/FinCLARIN/FinClarinAineistoFNC1/lehdet-sv.pdf.

When referring to the corpus please mention FIN-CLARIN and the Language Bank of Finland.

View resource description in all available languages

Aineisto on saatavilla Kielipankin Korp-alustalla, http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201405275 ja http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014091901. Korpissa on mahdollista hakea tiettyjä sanoja, sanojen yhdistelmiä tai kieliopillisia rakenteita edustavia esimerkkivirkkeitä tai -kappaleita, joista näkyy etsitty kohde ja sen rajallisena ympäristönä virke tai kappale, jossa ilmiö esiintyy.

Suomen Kansalliskirjaston kokoelma kotimaisia ja ulkomaisia sanoma- ja aikakauslehtiä 1820-luvulta nykypäivään.

Korpuksen sisältämät suomenkieliset julkaisut: https://kitwiki.csc.fi/twiki/pub/FinCLARIN/FinClarinAineistoFNC1/lehdet.pdf.

Korpuksen sisältämät ruotsinkieliset julkaisut: https://kitwiki.csc.fi/twiki/pub/FinCLARIN/FinClarinAineistoFNC1/lehdet-sv.pdf.

Kun viittaat aineistoon, mainitse FIN-CLARIN ja Kielipankki.

You don’t have the permission to edit this resource.