Database of proper names

View resource name in all available languages

Pavardžių žodyno duomenų bazė

The online database of Lithuanian last names is based on the Dictionary of Lithuanian Last Names, with its Volume I issued in 1985, and Volume II in 1989 (managing editor A.Vanagas, authors A.Vanagas, V.Maciejauskienė, M.Razmukaitė).
The database presents, alphabetically, nearly all last names of Lithuanian residents with the exception of those that are not embedded in the Lithuanian last names system either functionally or linguistically. Besides, there are some last names of Lithuanian origin that cannot be found in the above Dictionary there, too. Each last name is accompanied by an entry concerning its prevalence and frequency. As many Lithuanian last names had took form and been legitimised before there was a standard language, many of them are presented in the database in their non-standard, dialectal form and possessed of other irregularities comparing to the standard language. Each last name article is followed by comments on the possible origins of the last name: mainly observations from the Dictionary of Lithuanian Last Names, with a few other hypotheses regarding origins added as well.
The majority of last names were collected in the living language during the interwar period; that is why the database entries reflect a system of contemporary Lithuanian last names that has taken shape naturally and was not affected significantly by any extra-linguistic phenomena that happened later.

View resource description in all available languages

Lietuvių pavardžių internetinės duomenų bazės pagrindas – Lietuvių pavardžių žodynas, kurio I tomas išleistas 1985 m., o II – 1989 m. (ats. red. A. Vanagas, autoriai A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė).
Bazėje abėcėlės tvarka pateikiamos beveik visos dabartinės Lietuvos gyventojų pavardės, išskyrus tik tas, kurios nei funkcija, nei lingvistiškai nėra įaugusios į lietuvių pavardžių sistemą. Be to, įtraukta ir keletas lietuviškos kilmės pavardžių, nesančių minėtame žodyne. Po pavardės pateikiamas jos paplitimas ir dažnumas. Kadangi dauguma lietuvių pavardžių susiformavo ir buvo juridiškai įteisintos iki bendrinės kalbos susidarymo, tai daugelis jų bazėje pateikiamos nesunormintos, t. y. tarmiškos ar turinčios kitokių neatitikimų palyginti su bendrine kalba. Kiekvienos pavardės straipsnio pabaigoje pateikiama pastabų apie galimą jos kilmę: daugiausia nurodomi Lietuvių pavardžių žodyne esantys etimologiniai pastebėjimai, tačiau kai kada pridedama ir kitokių kilmės hipotezių.
Didžiausia pavardžių dalis iš gyvosios kalbos surinkta tarpukariu, todėl bazės duomenys atspindi natūraliai susiformavusią ir vėlesnių ekstralingvistinių veiksnių dar žymiau nepaliestą dabartinių lietuvių pavardžių sistemą.

You don’t have the permission to edit this resource.