Database Synonyms of the Lithuanian Terms

View resource name in all available languages

Lietuvių kalbos terminijos sinonimijos duomenų bazė

The terminological synonyms base Terminological Synonyms of the Lithuanian Language is a product of the Institute of the Lithuanian Language. The base contains synonymic lines of terms of different (international, Lithuanian and hybrid) origin that can be found in Lithuanian glossaries and dictionaries of terms and special encyclopaedias from different fields.

View resource description in all available languages

Bazėje Lietuvių kalbos terminų sinonimija sukauptos įvairios kilmės terminų sinonimų eilutės: tarptautinių, lietuviškų ir hibridinių terminų sinonimų kombinacijos. Duomenys paimti iš įvairių sričių lietuviškų aiškinamųjų ir verčiamųjų terminų žodynų ir specialių enciklopedijų. Bazė skiriama: kalbos praktikos dalykams, konsultacijoms, redagavimo darbams.

You don’t have the permission to edit this resource.